Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: НОВО!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
И такаааа добавих още нещо интересно

Можете да отценявате теми и потребители...
като отценявате теми така ще можем да видим коя тема се харесва най-много

Рейтингът на темите се намира до полето където се вижда кой е писал последно и представлява това:
[Image: f_rat1m_cbb68ee.jpg]

Можете да давате оценка на всяка тема като влезнете в нея и потърсите над първия пост

[Image: f_rat2m_675524f.jpg]

МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА РЕЙТИНГ!!!

Следващото нововъведение е системата за репутация на потребители
Можете да добавята към рейтинга на потребителя точки в зависимост от неговия пост.

[Image: f_rat3m_74dadfe.jpg]

От иконката със везни можете да добавяте и махате точки от репутацията на потребителя , както и да пишете бележки за него

другите иконки някои от потребителите може и да ги нямат така, че не са важни.
Напраих малко промяна в екрана за писане на постове.. ако не сте забелязали вече ви се виждат всички емотикони Smile
Pages: 1 2