Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: VOTE...ГЛАСУВАНЕ!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Обмислям пускането пускането на темата за Download да е достъпна за всички регистрирани потребители поне до нова година .. все пак още е в началото и трябва да я развием.. но ми е нужно вашето мнение ..
И така да я пусна ли ... Гласувайте ДА или НЕ (yey or neyBig Grin) и кажете защо.

Имате 1 седмица за гласуване и другия вторник спрямо резултатите ще отворя (или неWink темата

-------------------------------------------------------------------------


Should I make the download thread visible for all users at least until the (end of the year) Vote and .. tell me why

You have one week to vote and depending of the results I will open (or not) the thread Smile
еми аз вече попринцип мога да тегла, ама съм ЗА пускането, нека и другите да могат да теглат, има много добри неща, дори сега ги слушам :edrool:, ама все пак ти взимаш крайното решение
Добре ще да я пуснеш и другите да я виждат, но ако ти се занимава сложи едно ограничение да не могат да пускат постове, стига да не са ботлези или друго полезно(дефакто ЛСWink Wink
И тук нещата са вече ясни.. Мнозинството е за . така че ще отворя темата до края на годината Smile :edrool: