Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Iron Maiden в Полша на 7 Август!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Поредната потвърдена дата е за Варшава - Полша на 7 Август на Gwardia Stadium
Продажбата на билети започва утре (14 ДекемвриWink чрез мрежата на www.ticketpro.pl

Morticia Dickinson

Е го е....както казах....сега остава за сръбско и хърватско.
и после Бугарско! :edtroop:
Dragontear Wrote:и после Бугарско! :edtroop:
чул те Господ