Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: продавам CD на Crimson Glory и Behemoth
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Здравейте. Продавам следните дискове:

Crimson Glory - "Crimson Glory" (оригинален, в перфектно състояниеWink - 10 лева
Crimson Glory - "Transcendence" (руски, матричен, с книжка с текстове, в перфектно състояниеWink - 10 лева
Behemoth - "The Aposatasy" (limited edition + DVD, неразпечатван!!!!) - 20 лева

Ако се интересувате, телефонът ми е 0888 241 147
Здрасти, аз се интересувам от двата диска на CRIMSON GLORY. Кога ще е удобно да ти звънна ? Smile
Crimson Glory са продадени на EvilDEv Smile
:happy: :happy: :happy: