Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: BLAZE BAYLEY live in SERBIA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Ето нещо ново. Пада се събота - да вземем да идем, а ? :rockdevil:
На първо четене подкрепям.
Не бързайте Wink.... другата седмица ще имаме новина
Dragontear Wrote:Не бързайте Wink.... другата седмица ще имаме новина

ухааааааааа, защо ли се досещам каква ще е Big Grin :rockdevil::rockdevil:
Още нищо се не знае...но Нико го каза, не бързайте Smile Wink
Ако Блейз дойде в София и аз съм в Англия,ще си причиня нещо много грозно!
Кико, на 8.ноември Blaze ще има концерт в Leeds (което е на по-малко от 150 км от БирмингамWink. Така че не си причинявай грозни неща, а oтиди! Smile
Кой ще ходи в Ниш?
Казвайте си без бой:-)))))))
Аз да попитам дали имате представа за Сръбско може ли да се ходи и със старите лечни карти, понеже дочух една теория според която пускали само с новите документи...
Съмнявам се да има различие между стари и нови лични карти. Нищо такова не съм чул.
Pages: 1 2 3 4