Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: BLAZE BAYLEY се разделя с групата си
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Blaze Bayley обяви следното:

"Скъпи приятели и фенове поради финансови и медицински причини съм принуден да се разделя с музикантите от групата си (BLAZE BAYLEY). Ще дам пълно изявление в близките дни за бъдещите си планове"

„Надявам се че всичките ми фенове ще продължават да ме подкрепят в бъдещите ми проекти"

„Ангийските дати ще бъдат пренасрочени за Декември, но фестивалите в Германия, Швеция и Литва, както и концерта в Истанбул ще се състоят!"

[Image: blaze_serbia2.jpg]
При Блейз все нещо не върви.
Сега записва с Wolfsbane. За мен това е най-добрата група, в която е бил досега. Фен съм на всичките им албуми. Не мога да кажа същото за онези, които записа след Maiden.