Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Metal Hammer Юли 2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Оказа се че съм си поръчал Този брой ма МН който си купих и в гърция и ми се повтаря...

Ако има някой заинтересуван ето го и него

[Image: magae.jpg]

Към списанието има стикети, диск и плакат на JUDAS / ARCH ENEMY

ЦЕНА 10 лв
Вземам го! За парите после ще се разберем. Smile
Продадено Smile

Ще се разберем по sKYPe
Така си и знаех!!!!
И аз го прежалих 10 мин. след постаConfusedad:
Броят е много силен !!! Един от най-добрите в последните 12-15 месеца. Още не съм прочел всичко, което ме интересува в него.