Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Почина Clive Burr :(
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Клайв беше подценяван барабанист и един от малкото хора, уволнени от групата при съмнителни обстоятелства. Преди няколко години Брус каза, че не съжалява за нищо в историята на Мейдън, после спря за момент и се поправи, може би единствено за Клайв и начина, по който си тръгна. Някои и до днес твърдят, че отстраняването му не е било съвсем честно и справедливо, самият Клайв дълги години не искаше да коментира този въпрос.
Хубавото е, че Клайв ни остави наследство- не само това в първите три албума на Мейдън, но и в записите си с Trust, True Brits, Desperado, Elixir, Stratus, Escape и т.н.

Липсваш ни, Клайв, ти беше истинска легенда! Confusedad:
Много тъжно

Легендарен музикант от любимата легендарна група

Почивай в мир

В Библията пише:....там уморените се успокояват.......
Pages: 1 2