Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Спешно купувам
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Много спешно купувам перца, дискове, палки и други неща от групата уловени от българските фенове на концерта в Букурещ на 24ти юли. Знам, че никой не би продал такова скъпоценно нещо, но съм длъжен да пробвам. Цена до 150 лева. Ако все пак някой се съгласи - 0883333134 ми е телефона:edwink: