Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Един месец без постове
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Точно от един месец няма нови постове по форума. Ако не се лъжа, разбира се.
Случва се Smile
За най-великия форум не може да е нормално.
Когато има затишие около бандата във форума си личи най-яко Smile
Не мисля, че това е за раздел новини и още повече не можем да караме хората да пишат насила. А ние самите бачкаме яко по 2-3 проекта свързани с Мейдъни за това не сме активни много. Трудно е 3-ма човека да вършат всичко и да се очаква всичко от тях.