Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: КУПУВАМ ТРИ БИЛЕТА.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Моля помогнете !!! Обещал съм на сина ми и един негов приятел да ги водя на концерта на MAIDEN, но както обикновено се размотавах и билетите свършиха. СПЕШНО КУПУВАМ ТРИ, в краен случай два билета !!! Боби, тел.: 0888440064