Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Търся билет
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Добър ден,

Търся билет за концерта на 16.06.2014, по възможност правостоящи пред сцена (номинална цена 100лвWink. От София съм, така че може дори преди концерта предаване, ако не ви е удобно виждане преди това.

За контакт: телефон 0879 278 299.
Имам такъв билет и е под въпрос дали да се продава, затова ако се съгласиш на 195 лв. е твой.