Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: IRON MAIDEN пускат специални слушалки с фирмата ONKYO
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
IRON MAIDEN ще пуснат за масова употреба специален модел слушалки съвместно с hi-fi компанията Onkyo.


Те се казват 'Maiden Audio' и бяха представени за първи път на Годишното изложение на потребителите на електроника в Лас Вегас тази седмица.


На специалния щанд на 'Maiden Audio' (www.maidenaudio.com) бе монтирано чудовищото-талисман ЕДИ в цял размер, оборудвано с новите слушалки.


Самата група е участвала активно в създаването на модела съвместно със специалистите от компанията. Повече подробности ще бъдат обявени в следващите дни.


[Image: maidenaudioheadphones1_638.jpg]