Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Продавам Dvd
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Продавам Dvd Raising hell- Не съм му мислил цена,но при интерес ще се споразумеем,гледано е един -два пъти и е в отлично състояние.
Продавам и първа японска преса seventh son -3200 yen-Недостатъка му е ,че му липсва футляра на японски,но е в добро състояние и книжката и диска-цената е по договаряне също.