Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: SENJUTSU Tour 2023
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Всички знаем че това би трябвало да се случи.
Затова отварям тема да дискутираме всичко за евентуално пълнокръвно турне за SENJUTSU

Форума липсваше най много-когато излизаха датите се разбирахме за пътувания!
Сега вече всичко ще си е в реда на нещата. 
Когато излезнат новите дати ще правим теми за всяка ако някой реши да пътува някъде.

А относно бъдещо турне.. мисля че нещата са ясни. видяхме част от декорите. Аз бих се радвал ако свирят целия албум с 2-3 класики както беше с AMOLAD през 2006
А също бих се радвал да го изпълнят изцяло и с някоя класика за допълнение -  без FOTD ?.
Кофтито е, че още не са обявили дати(с изключение на Вякен), а в момента се чудя за турнето на Рамщайн - къде да го посетя, та да не стане накрая конфликт с датите... ?