Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Нова Facеbook страница!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изминаха повече от 3 месеца откакто Facebook страницата ни с 6.5k Последователи беше премахната без никаква причина и предупреждение. Тя все още седи в някъде там при администраторите на Facebook, в режим „преглеждане“. Всичко опити да я върнем или да разберем, защо е премахната се оказаха неуспешни. Решихме да започнем отначало и да продължим напред!

Вече можете да намерите новата ни Facebook страница https://www.facebook.com/maiden.bulgaria

Ще продължим да ви занимаваме с яки неща около групата и както винаги ви благодарим за подкрепата.


Впрочем вече сме и в Instagram. Последвайте ни и там! (https://www.instagram.com/fc.iron.maiden.bulgaria/)
Супер