Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: ПОДПИСИ!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Махнах опцията за [IMG] тагове в подписите,защото с някои снимки те стават ненужно големи.Използвайте опцията за качване на подписи така, че да спазват определен размер. Съжалявам за тези Драконови мерки Wink